Sports

Pandan ke peyi nou Ayiti ap travèsé mové moman akoz insekirité, vyolans, vyol, kidnapping, vyé imaj, elatriyé.

Ebyen Fédérasyon Natasyon Ayiti ya ki guin nan tèt li Dr. Evenel Mervilus avek tout staff immedia'l yo, ta sanblé sèmanté 77 fwa 7 fwa pou ba'y yon imaj pozitif à Ayiti atravè Natasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button